Розбудова Держави

Випуски

2012 (№1)

OBKLADYNKA RD 2012


2011 (№1-2)
1'2011

2010 (№1)
2010

Адреса для листування
Адреса:
вул. Івана Мазепи 6
Київ
01010
Україна

Телефон: (044) 280 59 69; 280 39 30
Факс: (044) 288 81 59

Інформація: Інформація для авторів:
Тексти матеріалів для журналу приймаються в електронному вигляді у форматі Word (*doc, *rtf). Матеріали із розширенням *docx не приймаються. Гарнітура Times New Roman Cyr. Кегль 14. Інтервал 1,5.

Посилання на джерела прикінцеві, в автоматичному режимі. При посиланнях на друковані джерела спершу вказується прізвище автора, потім ініціали чи ім’я. Далі вказується назва книги чи статті, місце публікації, рік (для журнальних статей чи статей у збірниках номер журналу, збірника), сторінки.

Ілюстративні матеріали подаються кожен окремим файлом в стандарті *JPEG або *TIFF. Додатково подаються підтекстівки до них.

До тексту додаються ключові слова українською, російською та англійською мовою, а також відомості про автора (авторів) – прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, наукове звання, посада і місце роботи, почесне звання, відзнаки преміями та ін. за наявності та за бажанням.

 


Партнери

 

oun

usl

Фундація ім. О. Ольжича